DëRGONI HISTORINË TUAJ

Një kënd për çdo shqiptar që ka nevojë të rrëfejë diçka. Shkruaj këtu historinë tënde, ‘Shqiptarët për Shqiptarët’ do të dëgjojë.

    KONTAKTE

    Adresa: Ramazan Dema, Tirana
    E-mail: shqiptaretpershqiptaret.info@gmail.com
    Mob:+355 (0) 69 70 63 888

    NIPT: M02326034B