Tags : Sauk

Prej 5 vitesh në zbrazëtinë e heshtjes! Falë shqiptarëve, Rubini

Rubini, Endisi dhe Sokoli. Tre fëmijë shqiptarë të cilëve pak kohë u kishte mbetur. Duhet të hynin menjëherë në operacion ose në të kundërt, kurrë nuk do të dëgjonin e flisnin. Të tre fëmijët kishin problem të lindur me dëgjimin. Sot po iu përcjellim historinë e njërit prej tyre, Rubinit të vogël. Nëna e tij, […]lexo më shumë...